Skip to content

Cheque Book Application Letter in Marathi

  • by
checkbook application letter in marathi

[तुमच्या प्राधिकृत बँकाकडून तुमची चेकबुक मागविण्याची अर्जी]

[तुमच्या प्राधिकृत बँकाच्या पत्त्याचा तारीख]

[तुमचा पूर्ण नाव]

[तुमचा पत्ता]

[शहर, राज्य, पिन कोड]

[तुमचा बँक खाता नंबर]

प्रिय [बँकच्या नाव],

माझं नाव आहे [तुमचं पूर्ण नाव] आणि मी [तुमचा बँक खाता नंबर] खाते दार आहे. मला आपल्याच्या बँकमध्ये चेकबुक वापरून पैसे तपासायच्या आवश्यकता आहे.

कृपया मला एक नवीन चेकबुक प्रदान करण्यात आपल्या सहाय्याची आवश्यकता आहे. मी या क्रमांकाच्या चेकबुक अर्जी करत आहे: [तुमच्या चेकबुकच्या क्रमांक].

कृपया त्याच्या वितरणाची तारीख मला सांगा आणि माझ्या नावावर असलेल्या चेकबुकमध्ये माझे वस्त्रादी दिग्दर्शन करू द्या. मी ती तारखेला अवश्य आपल्या काच्यामध्ये विचारली जाईल.

कृपया विचारायला माझ्या इच्छुक चेकबुक अर्जीला मदतीला असल्याची अद्यतन जानकारी द्या. माझ्याकडून आपल्या बँककडून कोणत्याही प्रकारच्या अधिकृत अनुरोधाची असेल तर तुमच्या आदर्श विधीने माझ्याकडून किंवा माझ्या वकीलाकडून नोंदणी केलेल्या पत्रकाची प्रत करण्यात आवश्यकता आहे.

माझा आभार आणि तुमच्या प्राधिकृत बँकाच्या सहाय्यासाठी मी आपली वाट घेईल.

धन्यवाद, [तुमचं नाव]

[तुमचा हस्पताळ]

[तुमचा विचार]

A Letter to a Friend in Hindi