Skip to content

Diwali Wishes Letter in Gujarati

  • by
Diwali Wishes Letter in Gujarati

Collection of Diwali Wishes Letter in Gujarati

તારીખ (Date):

પ્રિય [પ્રિયકર] (Recipient’s Name),

દિવાળી ની શુભેચ્છા!

આપનું દિલ આનંદ, પ્રેમ અને ખુશીથી ભરે અને આ દિવાળી પર્વે તમને અને તમારા પરિવારને સમૃદ્ધિ અને ખુશીઓ લઇ આવે. દિવાળી આવ્યું છે, આને ખુશીને આપી, અને આન્દલે આપ્યો તોને અને તમારા પરિવારને સુખાદ અને મનોરંજનપૂર્ણ રોજો આવ્યો છે.

દિવાળી એ પર્વ છે, જેમણે આપણે આપણા પ્રિયજનોની મુલાકાત કરી શકતી છીએ, અને પરિવાર અને મિત્રો સાથે આનંદ કરી શકીએ. આપનું પરિવાર આનંદની ખુશી અને સમૃદ્ધિથી ભરે, અને આપની જીવનમાં ખુશી અને સન્માન લઈ આવે.

આપને આ દિવાળીની સુંદર રાત્રે આનંદની ખુશી અને પ્રેમની આને ભરી જોઈએ. મને ગર્વ છે કે આપણ એક દુસરે સાથે આનંદ મનાવી શક્યા છ્યા. આપનું જીવન સ્વસ્થ, સમૃદ્ધ, અને ખુશીની ખેતીની અશા થયો.

આપને સૌને દિવાળી ની શુભેચ્છા અને મન નો શાંત અને પ્રેમ ભરે.

આપનું દિવાળી આનંદમય અને ખુશીમય થયો.

શ્રેષ્ઠ શુભેચ્છા, [તમારું નામ]

 

Sample Letter 2 For Dewali Wishes

પ્રિય [પ્રાપ્તિકર્તાનું નામ],

દિવાળીની સુખ અને આનંદની આવડ તમારી જીવનમાં જવો, આમી કમિને દીવાળીની શ્રેષ્ઠ શુભેચ્છાઓ આપી રહ્યા છીએ. આ સંકલ્પના સાથે, તમે અને તમારા પરિવાર માટે દીવાળીની યશગાથા એક વખત વધારી રહ્યા છો.

દીવાળી એ પર્વ છે જે પ્રકાશ, ખુશબૂ, અને પ્રેમની રોશનીનું તમે માનો છો. આ દિવાળી, તમારી જીવનમાં અને તમારી પરિવારમાં શાંતિ, ખુશબૂ, અને પ્રેમનું નિવાસ થાય.

અમે દીવાળીની આ પ્રાંત્ય સમયે તમને શ્રેષ્ઠ શુભેચ્છાઓ અને ખુશીઓ મોકલવા માટે સંતોષથી જ બેસે છીએ.

દીવાળીની આ સંકલ્પનામાં, અમે તમારો અભિનંદન કરીએ, તમારા આવડ, અને તમારી સારી ઇચ્છાઓ પૂરી થવી, આને શ્રેષ્ઠ શુભેચ્છાઓથી ભરેલું રહે એ આશિષ છે.

શુભ દીવાળી!

આને આગામી વર્ષમાં તમારી જીવનમાં આને આશિષ, સુખ, અને સંતોષ લાવે એ શ્રેષ્ઠ કામનાછે.

આપની શ્રેષ્ઠ ભવિષ્યત કે સંતાનનું સંतોષ ના સાથ હોય!

આપનો,

[તમારું નામ]

 

Sample Letter – 3 Dewali Wishes in Gujarathi

પ્રિય [પ્રેનામ],

દિવાળીની આ પાવણ રમજનું આવ્યું છે અને હું આનંદ અને ઉજાસનો આવવો સંકેત છું. આ દિવાળી, હું આપને આનંદની અને સંતોષની દુનિયામાં ને ઉજાસની રાહો જોવા કહું છું.

આપને આપનું પરિવાર શ્રીલક્ષ્મી માંધવી, સુખ-શાંતિ, અને સરસ્વતીનું આશીર્વાદ મેળવો. દિવાળીની આ મૌજ માં, આપને નવો વર્ષ પ્રાપ્ત થવો અને ખૂબ સારું સફળતા મેળવી, આ માર્ગે શુભેચ્છાઓ.

દિવાળી આપની આત્માને પ્રશાંતિ, પ્રેમ, અને ખુશી થવાનું સમય છે. આપની વાતચીત અને હાસ્યને અવલંબી રહેવું, આપને ખુશ કરી શકે.

દિવાળી મોકલો અને ઉજવવાનું સમય છે, અને હું આપના સાથે આ શુભ સંદેશ સાંભળવા ખુબ ખુશ છું.

શ્રીનાથજીની આશીર્વાદથી આપનું જીવન પ્રકાશમાં ઉજવે અને ખુશ રહે.

આપને દિવાળીની હાર્દિક શુભકામનાઓ!

સાથે, [આપનું નામ]

Please make sure to replace [પ્રેનામ] with the appropriate greeting, and [આપનું નામ] with your name before sending the letter.

 

Sample Letter – 4 [Long] Dewali Wishes Letter

પ્રિય [પ્રાપ્યુનું નામ],

જય શ્રી કૃષ્ણા! મેં આવો લેખ લખું રહ્યો છું, જે તમારી જોવા મળે એવું સુખદ મોકો બને. દિવાળી તહેવાર આવ્યો છે અને મારી તરફથી તમારી અને તમારી પરિવારની ખૂબ સુખદ શુભકામનાઓ છે.

દિવાળી, જોઈએ તો, ફટાકડોની આ પ્રખ્યાત રાતની રાજધાની છે, પરંતુ આ મહોત્સવ અત્યંત અદ્ભુત અને આત્મિક ચર્ચાઓ ની અવસર છે. આ અવસર પર, મારી તરફથી તમારે આનંદ, શાંતિ, અને સમૃદ્ધિ મળે એ મનો આભાર.

દિવાળી તહેવાર માટે આવી બધી તયારીઓ, રંગો, અને રોશનીની ચોક્કસી રોશનઈ અને દીપો ની રૌશનીઓ, અને મિઠાઈઓની વિશેષ વ્યક્તિગત પસંદગીઓ સાથે છે. તે સબકુચ માટે વખત છે કે હમ પરિવાર, દોસ્તો, અને પ્રિયજનો સાથે સાઝવીએ.

આ દિવાળી મા, મેં તમારી જીવનમાં અત્યંત ખુશિ અને સમૃદ્ધિની કામના કરું છું. આ નવું વર્ષ તમારી જીવનમાં નવા ઉત્સાહ, ઉત્તેજન, અને શાંતિનું નવું અનેક રૂપે પ્રाप્યું હોવું. મારી તરફથી, આવો દિવાળી તમારે શુભકામના અને આશીર્વાદોનું બવિશ્યમાં આગમન છે.

મેં યાદાવ કરું છું કે દિવાળી વખતે અમને આપવામાં આવે એવું આવશ્યક નથી, કે હમ અપને ખૂબસુરત અને પ્યારે લાગે, પરંતુ આ તયારીઓ, આદતો, અને અનુષાસન અમને માનવી સારવાર, નીતિઓ, અને સદ્ભાવનું યાદ દिलાવે છે.

આ દિવાળી મા, તમે અપને પરિવાર, દોસ્તો, અને પ્રિયજનો સાથે મજા કરો, આનંદ માણો, અને સમયનો સમય અમારો સાથે ગુજરાવો. આવો એ મોકો યોગ્ય રીતે વાત કરી શકો.

દિવાળી પર, સ્વાસ્થ્ય, ધન, અને સુખનું બવિશ્યમાં આવવું એવી માણક મનુષ્ય બનો. આ સુખદ મોકોમાં મારી વચ્ચે તમારા માટે આશીર્વાદ અને પ્રેમનું અદ્ભુત પ્રવૃત્ત છે.

આ દિવાળી તમારી જીવનમાં આવે, અને તમે પ્રસન્ન અને સફળ રહો, આને મારી શુભકામના છે.

સર્વ દીપાવલીનું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન!

પ્રેમ અને શુભકામનાઓ સાથે, [તમારૂં નામ]

 

Sample Letter For Dewali Wishes – 5 [500 words]

પ્રિય [પ્રાપ્તકર્તૃનું નામ],

જય શ્રી કૃષ્ણા! આજ આ ખાસ પત્રિકા તમારી સાથે મળવી છે, અને મને ખુશી થયો છે કે મેં તમારી મિત્રતા અને આપનો સન્દેશ આપવાની એ સાંજીદગી જીવું રહ્યો છે. દીવાળીનો તહેવાર આવ્યો છે અને આવું સમય માટે એક વિશેષ સંદેશ અને ખુશીનો અનુભવ કરવાનો અવસર છે.

દીવાળી ભગવાન લક્ષ્મીની આગમનની ઉજવણી છે, અને તેની આગમન આપના ઘરમાં ખુશબૂદાર અને ઉજવણીનો સંકેત છે. આ દિવાળી તમારી જીવનમાં સુખ, સમૃદ્ધિ, અને સંતોષ આવે, આ આશા રાખું છું.

આ દિવાળી, મેં પ્રતિતાલી લાખો ઉજવણીના દીપો, રંગો, અને આભૂષણોથી સજાવવામાં આવ્યો છું. મારી વાતચીત કરો, આજના દિવસે ઘરમાં એક માહોલ આવે છે, જે સુંદર અને આનંદમય છે. વેસ્તા પરિધાન, ગુલાલ, અને શ્રીફળ સાથે તમે આપના ઘરમાં ખુશબૂ ફેલાવો. મારી આજની સલાહ છે, એ દીવાળી સુધી સરેરનું એકબીજું આદર અને મોહકતા સાથે જીવો.

દીવાળીનો યોગ્ય સમય છે પોતાનું ઘર સફાઈ કરવાનો, દીપો જોવાનો અને આપના પ્રિયજનો સાથે સમય કરવાનો. મારો પ્રણામ છે તમારો સાથે આવ્યો હોય અને આ પરવ આપના જીવનમાં ખુશબૂદાર અને આનંદમય દિવસો લાવવો.

દીવાળી દર્મિક અને સાંસ્કૃતિક પરવ છે, અને તે અમારી સમાજની અમૂળ્ય ધરોહર છે. આ દિવાળીની દિવસે, મેં ભગવાન લક્ષ્મીની આગમનનું આદર કરું છું અને પરમેશ્વરને આભાર આપું છું કે તે મારી જીવનમાં આનંદ, સમૃદ્ધિ, અને શાંતિ લાવી રહ્યો છે.

દીવાળી તે સમય છે જ્યારે આપની પરિવારનો સાથે સમય કરી શકો છો, તમે આપની પ્રિયજનો સાથે ખુશીને ભાગી શકો છો. મારી આશા છે કે તમારો દીવાળી આનંદમય અને સુખદ રહે.

મારો મનોબલ છે કે આ દીવાળી તમે અને આપની પરિવારને સમૃદ્ધિ, શાંતિ, અને ખુશી લાવે. આ દિવાળી તમારી જીવનમાં નવું આયામ લાવે અને તમે સર્વ સફળતાનું સાક્ષી બનો.

આખી રાત આપના ઘરમાં જોતા દીપો જળાવો અને પરિવારને સાથ લો. દીપાવળીનું તે પરવ છે જે સમૃદ્ધિનું અને ખુશીનું પ્રતિષ્ઠાની પરવ છે.

અંત માં, મારી ઓરફથી આપની પરિવાર અને તમારા પ્રિયજનોને દીવાળીની શુભકામનાઓ. આપને આ દિવાળી ખુશિઓ, સમૃદ્ધિ, અને પ્રેમની ભરપૂર ખુશબૂદ સાથે ભર્યું રહે. આપને આનંદમય દીવાળી મુબારક હોય.

આભાર અને શ્રીકૃષ્ણાનું આશીર્વાદ.

આપનો પ્રિય [પ્રાપ્તકર્તૃનું નામ]

 

A Letter to a Friend in Hindi