Skip to content

ग्रामपंचायत पत्रिका प्रारूप मराठीत – Gram Panchayat Letter Format in Marathi

  • by
Gram Panchayat Letter Format in Marathi

Letter Format For Gram Panchayat In Marathi

[Your Name]

[Your Address]

[City, Pin Code]

[Date]

 

मा. ग्राम पंचायत कार्यालय, [आपल्या गावाच्या नाव], [आपल्या गावाचा पत्ता], [गावाचे पिन कोड]

 

प्रिय मा. ग्राम पंचायत कर्यकर्त्यांचे नाव,

 

आपल्याला श्री/श्रीमती [आपल्या गावाच्या नाव] यांच्या निवासातील [समस्येचे निवासाचा पत्ता] यात्रा [तारीख] रोजी होणार आहे. आपल्याला ही यात्रा [यात्रेची कारणे] कारणे करून घेणार आहे.

 

माझ्याकडून आपल्याला एक महत्त्वाची विनंती आहे. यात्रेच्या कारणामुळे आपल्या ग्रामाच्या सुचलनेच्या विषयातील कोणत्याही असुचलना अथवा समस्या आहे तरी ती क्रिपया नको ती संज्ञान घेतली जाईल.

 

आपल्याला या कामासाठी किंवा अधिक माहितीसाठी माझ्याकडून कोणतीही सहाय्य किंवा मदतीची आवश्यकता आहे तरी कृपया माझ्याशी संपर्क साधावा.

धन्यवाद,

[तुमचे नाव]

 

Sample Letter – Gram Panchayat Letter Format in Marathi

[ग्राम पंचायतचे नाम]
[पत्ता]
[नगर/गावाचे नाम]
[पिन कोड]
[तालुका]
[जिल्हा]
[तारीख]

ग्रामपंचायत कार्यालय,
[तालुका],
[जिल्हा],

संदर्भ: [आपले विषय]

प्रिय सरपंच / पंचसभेच्या माध्यमातून,

सहादर ग्रामपंचायत कार्यालय,

मी खारेच [तुमच्या आपल्या ग्रामपंचायतच्या नाम] ग्रामपंचायताचे [तुमचे नाव] आहे. आपल्या ग्रामपंचायतच्या विभागातील [तुमच्या विषय] क्षेत्रात [तुमचा कार्य] केलेले असून, माझ्याकडून आपल्या ग्रामपंचायताच्या [तुमच्या विषय] क्षेत्रातील [तुमचे कामाचे विवरण] याचा सुचना देण्यात आला आहे.

आपल्या ग्रामपंचायताच्या विभागातील [तुमच्या विषय] क्षेत्रातील कामाचा योग्य मूळचा सुचना आपल्या प्रतिष्ठित क्षेत्राच्या ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या सरपंच किंवा पंचसभेच्या माध्यमातून देण्यात आला आहे.

क्रुपया, माझ्या संदेशाच्या कार्यान्वयनासाठी योग्य निर्णय घेतला पाहिजे. आपल्या ग्रामपंचायताच्या सरपंच किंवा पंचसभेच्या माध्यमातून माझ्याकडून तज्ज्ञ सूचना पुर्वक निर्णय घेण्यात योग्य आहे.

सर्व विशेषगुण, धन्यवाद आनी समर्थन.

आभारी,
[तुमचे नाव]
[तुमचा पत्ता]
[ग्रामपंचायतचे नाम]

 

Cheque Book Application Letter in Marathi